Prihláška na lesný kúpeľ v termíne 27.8.2023

Podujatia so zúčastním na vlastné riziko. Organizátor nenesie zodpovednosť za škody na majetku a zdraví zúčastnených osôb. Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť konanie podujatia. Počas celého podujatia budem dodržiavať všetky platné zákony a pokyny organizátora.
Začiatok podujatia je na lesnoterapeutickom chodníku Cesta poznania smerom od Vinianskeho jazera k hradu Vinné, hneď nad jazerom pri prvej križovatke vľavo.