Biofília.

Biofília. Čo sa skrýva za týmto cudzím slovom?

Pojem biofília prvý krát použil sociálny psychológ Erich Fromm.

 

Je zaujímavé, že slovníky definujú výraz biofília ako pud sebazáchovy….

 

Pojem „Biofília“ bol prvý raz použitý sociálnym psychológom Erichom Frommom. Používať sa však začal až v 80. rokoch 20. stor., kedy americký biológ Edward O. Wilson poukázal na dôsledky odlúčenia sa od prírody. Vo svojej publikácii z r. 1984 Wilson napísal, že biofília je „vrodené emočné spojenie ľudstva s ostatnými živými organizmami“. Toto potvrdzuje i Teória regenerácie pozornosti amerických environmentálnych psychológov Rachel a Stephena Kaplanovcov. Podľa nej sa ľudia vedia oveľa lepšie sústrediť, ak strávia určitý čas v prírode alebo zažívajú prírodné prvky vo svojom okolí.

Environmentálny stres

V súčasnosti trávi človek približne až 90 % svojho času v umelo vytvorenom prostredí, často bez prítomnosti zelene alebo iných prírodných prvkov. Rastúce nároky na človeka a rýchle životné tempo v pracovnej i súkromnej oblasti prispievajú k zvyšovaniu stresu a jeho negatívnym následkom.

DER BIOPHILIA-EFFEKT

ZURÜCK ZU DEN WURZELN!

Waldbaden kann so viel. Besser gesagt: Waldbaden kann so viel in uns auslösen! Und das spielend einfach. Klingt gut, oder?

Wie bereits angemerkt: Waldbaden hat eine Vielzahl an positiven Auswirkungen auf Körper, Geist und Seele. Wir kommen zur Ruhe, steigern unsere Abwehrkräfte und tun unserem Herz, Blutdruck und unserer Lungen etwas Gutes. Erste Studien aus Japan zeigen, dass Waldbesuche möglicherweise die Bildung von Anti-Krebs-Proteinen und der Herzschutzsubstanz DHEA begünstigen. Wie das geschieht? Man vermutet auf ganz einfache Art: indem unser Körper die “Kommunikationsstoffe” der Bäume entschlüsselt und positiv für sich nutzt. Eigentlich nicht verwunderlich, sind doch auch wir ein Teil der Natur!

EFEKT BIOFÍLIE

SPÄŤ KU KOREŇOM!

Lesné kúpanie môže urobiť toľko. Lepšie povedané: lesné kúpanie v nás môže spustiť toľko! A je to ľahké ako detská hra. Znie to dobre, však?

Ako už bolo uvedené: lesné kúpanie má množstvo pozitívnych účinkov na telo, myseľ a dušu. Upokojujeme sa, zvyšujeme imunitný systém a robíme niečo dobré pre naše srdce, krvný tlak a pľúca. Počiatočné štúdie z Japonska ukazujú, že návštevy lesa môžu uprednostňovať tvorbu protirakovinových proteínov a srdcovej ochrannej látky DHEA. Ako sa to stane? Jeden predpokladá veľmi jednoduchým spôsobom: tým, že naše telo dekóduje „komunikačné látky“ stromov a pozitívne ich používa. To nie je prekvapujúce, pretože sme súčasťou prírody!

WARUM WALDBADEN UNTER ANLEITUNG?

Trenner

Immer wieder werde ich gefragt, wozu überhaupt eine „Anleitung zum Waldbaden“ nötig sei: Kann man nicht einfach selbst in den Wald gehen und entspannen?

 

Und ob man das kann! Dazu brauchen Sie grundsätzlich weder mich noch andere Begleiter. Wer sich mit Achtsamkeit auf das Erlebnis im Wald einlässt, kann sich ganz von sich selbst leiten lassen. Möchten Sie aber die Wirkung des Waldbadens verstärken, gibt es viele tolle Übungen – je nachdem, was man gerne bewirken möchte. Keine Sorge, Sie müssen dazu kein Yogi sein! Die Übungen sind spielend einfach – und wenn Sie möchten, zeige ich Ihnen, wie’s geht!

 

WORKSHOPY A JEDNOTLIVÉ VZDELÁVANIE

Ako tréner pre profylaxiu v lesnom kúpaní a vyhorení vás učím špeciálne cvičenia z rôznych oblastí – prispôsobené vašim potrebám. A životné prostredie v lese.

 

Tieto cvičenia slúžia na zintenzívnenie vašich zážitkov v lese a predovšetkým na výrazné zvýšenie účinku lesného kúpania. Následne by tieto cielené pokyny, cvičenia a nové skúsenosti mali byť pre vás inšpiráciou, aby ste mohli pokračovať a využívali silu lesa pre seba kedykoľvek, bez ohľadu na to, ako veľký alebo malý les chodí!

WORKSHOPS & EINZELTRAININGS

Als Waldbaden- und Dipl. Burn-out-Prophylaxe-Trainerin vermittle ich Ihnen spezielle Übungen aus unterschiedlichen Bereichen – abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse. Und auf die Umgebung im Wald.

 

Diese Übungen dienen dazu, Ihr Erlebnis im Wald zu intensivieren und vor allem die Wirkung des Waldbadens deutlich zu verstärken. In weiterer Folge sollen Ihnen diese gezielten Anleitungen, Übungen und neuen Erfahrungen als Inspiration dienen, um selbst weiterzumachen und die Kraft des Waldes jederzeit, bei jedem noch so kleinen oder großen Waldspaziergang, für sich zu nutzen!

A ak môžete! V podstate nepotrebujete mňa ani iného spoločníka. Ak máte na zreteli skúsenosti v lese, môžete sa sami úplne viesť. Ale ak chcete zvýšiť účinok lesného kúpania, existuje veľa skvelých cvičení – v závislosti od toho, čo by ste chceli dosiahnuť. Nerobte si starosti, nemusíte byť jogíni! Cvičenia sú detskou hrou – a ak chcete, ukážem vám, ako sa to robí!

WORKSHOPY A JEDNOTLIVÉ VZDELÁVANIE

Ako tréner pre profylaxiu v lesnom kúpaní a vyhorení vás učím špeciálne cvičenia z rôznych oblastí – prispôsobené vašim potrebám. A životné prostredie v lese.

 

Tieto cvičenia slúžia na zintenzívnenie vašich zážitkov v lese a predovšetkým na výrazné zvýšenie účinku lesného kúpania. Následne by tieto cielené pokyny, cvičenia a nové skúsenosti mali byť pre vás inšpiráciou, aby ste mohli pokračovať a využívali silu lesa pre seba kedykoľvek, bez ohľadu na to, ako veľký alebo malý les chodí!