Prihláška na lesný kúpeľ v termíne 14.8.2022

Podujatia so zúčastním na vlastné riziko. Organizátor nenesie zodpovednosť za škody na majetku a zdraví zúčastnených osôb. Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť konanie podujatia. Počas celého podujatia budem dodržiavať všetky platné zákony a pokyny organizátora.
Vzhľadom na mimoriadnu epidemiologickú situáciu vyhlasujem, že nevykazujem príznaky ochorenia COVID-19 a zároveň sa zaväzujem dodržiavať všetky platné nariadenia Vlády SR prijaté v súvislosti s ochorením COVID-19.
Začiatok podujatia je na lesnoterapeutickom chodníku Cesta poznania smerom od Vinianskeho jazera k hradu Vinné, hneď nad jazerom pri prvej križovatke vľavo.