Berta

Lesný kúpeľ > lkteam > Berta

Terapeutka lesného kúpeľa.

Lesníčka.

Lesná pedagogička.

Fytoterapeutka.

Hrdá zakladateľka Sirupárne „Lesný kúpeľ“