Jozef

Lesný kúpeľ > lkteam > Jozef

Terapeut lesného kúpeľa.

Lesník.

Lesný pedagóg.

Znalec lesnej zveri.

Nadšený chovateľ tradičného plemena mangalica.