Staň sa lesným terapeutom

Lesný kúpeľ > Staň sa lesným terapeutom

Staň sa lesným terapeutom
Náš intenzívny vzdelávací program vám umožní organizovať podujatia lesného kúpeľa celkom samostatne, profesionálne a s vášňou. Na našom kurze sa naučíte samostatne plánovať a úspešne realizovať lesný kúpeľ pre rôzne cieľové skupiny.
Kurz Lesný kúpeľ
Počas kurzu lesného kúpeľa sa ponoríte do nádhernej atmosféry lesa a naučíte sa sami viesť skupiny, priviesť vašich účastníkov k relaxácii a regenerácii a byť ich sprievodcom pri ich spoznávaní a vnímaní lesa ako zdroja liečivej sily.
Celkový rozsah akreditovaného kurzu Lesný kúpeľ je 70 hodín, spolu v dvoch sústredeniach.
70 hodín
vzdelávania
2 sústredenia v roku
5 predmetových okruhov
Priebeh kurzu
 
  • Forma štúdia: prezenčná
  • Vzdelávací program Lesný kúpeľ je vhodnou kombináciou získavania teoretických vedomostí a praktických zručností, i vašej individuálnej prípravy počas samoštúdia.
  • Po absolvovaní kurzu získate certifikát.
Termíny sústredení

1. sústredenie: 9.-11.9.2024
v Kaštieli Antonstál

2. sústredenie: 7.-9.10.2024
na Chate Morské oko

Obsah kurzu
Vzdelávací program Lesný kúpeľ je rozdelený do piatich predmetových okruhov. Učebný obsah je kompaktný, bude pre vás zrozumiteľný a podaný praktický spôsobom. Učenie bude zábavné a bude vám prinášať radosť, vedomosti i sebapoznanie, a to bez akéhokoľvek tlaku. Počas kurzu získate nielen kompetencie a zručnosti, ale aj príjemnú dávku sebapoznania a sebadôvery.
1

Les ako ekosystém, zákonitosti lesného hospodárstva a ochrany lesa

2

Teoreticko-metodologické východiská lesného kúpeľa, shinrin yoku

3

Prínosy lesného kúpeľa a možnosti využitia v praxi

4

Príprava a tvorba programov
lesného kúpeľa

5

Praktické využitie liečivých účinkov
stromov a rastlín pre ľudské zdravie

Cena akreditovaného kurzu

V cene kurzu je:

  • všetky študijné materiály a pomôcky  
  • občerstvenie počas prestávok
  • členstvo v Slovenskej asociácii lesného kúpeľa na 1 rok s možnosťou ďalšej spolupráce

    Cena akreditovaného vzdelávania Lesný kúpeľ je konečná, nie sme platcom DPH. Náklady na ubytovanie a stravu nie sú zahrnuté v cene kurzu.

560 €/ 1 osoba

Cena akreditovaného vzdelávania Lesný kúpeľ je konečná, nie sme platcom DPH. Náklady na ubytovanie a stravu nie sú zahrnuté v cene kurzu.

Profil absolventa
Ako absolvent vzdelávacieho programu Lesný kúpeľ budete poznať základné teoreticko-metodologické východiská terapie lesný kúpeľ. Budete schopní definovať terapiu lesný kúpeľ a jej prínosy.

Budete vedieť prakticky využívať metódy a postupy terapie lesný kúpeľ. Budete schopní samostatne zostaviť ucelený program terapie lesný kúpeľ a navrhnúť lesnoterapeutickú trasu. Počas akreditovaného kurzu Lesný kúpeľ získate poznatky o lesnom prostredí, o význame lesa pre životné prostredie a pre spoločnosť, spoznáte lesnú faunu a flóru. Budete sa vedieť orientovať v zákonitostiach lesného hospodárstva, budete poznať produkčné i mimoprodukčné funkcie lesa. Získate základné poznatky o praktickom využívaní liečivých účinkov rastlín pre ľudské zdravie a budete ich vedieť aplikovať a omnoho viac.
Obsah kurzu
Po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky dostanete certifikát o absolvovaní akreditovaného vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a stanete sa členom Slovenskej asociácie lesného kúpeľa, kde nájdete aj potrebné zázemie.
Ako odborník na duševné zdravie budete môcť začleniť techniky a zručnosti lesného kúpeľa do svojej klinickej praxe v alternatívnom prostredí.
Ako ekoturistický sprievodca, profesionál v oblasti lesníctva, životného prostredia, lesný a environmentálny pedagóg, vlastník lesných pozemkov a správca chránených území si rozšírite svoje profesionálne zručnosti, ktoré vám pomôžu pri diverzifikácii aktivít vo vašom povolaní, či podnikaní.
Ako prevádzkovateľ hotelov, penziónov a iných zariadení cestovného ruchu budete môcť ponúknuť svojim hosťom fakultatívne programy inovatívneho nemasového ekoturizmu so zameraním na zlepšovanie psychického i fyzického zdravia.
Ako odborník na duševné zdravie budete môcť začleniť techniky a zručnosti lesného kúpeľa do svojej klinickej praxe v alternatívnom prostredí.
Ako profesionál v oblasti osobnostného rastu, relaxácie, koučingu, meditácie, jogy, či zvládania stresu získate nové možnosti pre kombináciu vašich overených postupov s novými zručnosťami.
Ako zdravotník, či pracovník v rehabilitačných alebo kúpeľných centrách si osvojíte aktuálne vedecké poznatky a techniky, na základe ktorých budete môcť vo svojej práci pomáhať svojim pacientom k ľahšiemu a rýchlejšiemu uzdraveniu.
Ako pedagóg, sociálny pracovník, či umelec nájdete nové terapeutické prostredia, ktoré posilňujú ľudské väzby, kreativitu a podporujú inklúziu.
Ako človek, ktorý hľadá nové profesionálne cesty s rôznymi cieľmi a ktorý chce do svojich ponúk a procesov integrovať nové postupy, objavíte mnoho nového, inovatívneho a pritom veľmi prirodzeného.
Miesto pobytu počas akreditovaného vzdelávania
Kaštieľ Antonstál

pondelok 9. september 2024 – streda 11.september 2024
Trvanie: 2 noci
Stravovanie: Plná penzia

Kaštieľ Antonstál, z prvej polovice 19.storočia, je situovaný v pokojnom prostredí Bielych Karpát, vzdialený približne 20 km od Trenčína, či 12 km od Nemšovej. Kaštieľ, ktorý stojí uprostred lesov, nám na prvom sústredení poskytne výborné zázemie na teoretickú výučbu vo svojich historických interiéroch, ako aj na praktické vzdelávanie v jeho malebnom okolí. Ubytovaní budete 2 noci v 2-lôžkových izbách bez TV, so spoločnými sociálnymi zariadeniami, bez signálu mobilných operátorov, obklopení len pokojnou prírodou.

Pri vzdelávaní vás posilní pestrá a chutná plná penzia pripravená profesionálmi, vhodná aj pre vegetariánov, bohatá na zeleninu, ako aj pitný režim zostavený z bylinných detoxikačných čajov, limonád a ovocných štiav. Chýbať nebude ani pravidelné malé občerstvenie počas vzdelávania. V areáli je zabezpečené bezplatné parkovanie a signál pre mobilné telefóny je v prípade núdze v dosah

Cena tohto ubytovania na 2 noci s plnou penziou:

139 €/ 1 osoba

Chata Morské oko

pondelok 7. október 2024 – streda 9. október 2024
Trvanie: 2 noci
Stravovanie: Plná penzia

Ubytovaní budete na horskej chate priamo na brehu jazera v Národnej prírodnej rezervácii v Karpatských bukových pralesoch zapísaných v zozname Svetového prírodného dedičstva UNESCO. Nachádza sa to približne 40 km od Michaloviec. Budete si môcť užiť, aké to je, byť na chvíľu vzdialení od hluku civilizácie, bez telefónneho signálu, obklopení len lesmi, prekrásnou prírodou a trblietajúcou sa hladinou vo.

Ubytovaní budete 2 noci v 2-lôžkových izbách bez TV, internetu, so spoločnými sociálnymi zariadeniami, a s prekrásnym výhľadom. Na vzdelávaní vás poteší plná penzia pripravená s láskou zo zdravých surovín, ľahká vyvážená strava bohatá na zeleninu, ovocie, bielkoviny a vlákninu, ako aj bylinné čaje, limonády a ovocné šťavy. Prestávky počas vzdelávania doplní malé občerstvenie. V areáli je zabezpečené bezplatné parkovanie a signál pre mobilné telefóny je v prípade núdze v dosahu

Cena tohto ubytovania na 2 noci s plnou penziou:

115 €/ 1 osoba

Absolvovanie kurzu lesného kúpeľa je viac než len získanie certifikátu. Je to cesta k sebe v láskyplnom prostredí lesa.
Najčastejšie otázky

Ako odborník na duševné zdravie budete môcť začleniť techniky a zručnosti lesného kúpeľa do svojej klinickej praxe v alternatívnom prostredí.

Nie, jediným predpokladom je ukončené stredoškolské vzdelanie a tvoja láska k lesu a k človeku. Všetko ostatné sa na kurze naučíš.
Pri lesnom kúpeli sa budeš pohybovať prevažne veľmi pomaly. Pohyb prebieha v lese, ale lesný kúpeľ je vhodný aj pre osoby so špeciálnymi potrebami, preto ho zvládneš aj s minimálnou fyzickou kondíciou. Nepotrebuješ žiadnu osobitnú fyzickú prípravu.
Celý kurz Lesný kúpeľ prebieha výhradne prezenčne. Je to tak jednoducho omnoho lepšie.
Podmienkou vykonania záverečnej skúšky je účasť na 90 % zo 70 hodín výučby. Môžeš teda vymeškať maximálne 7 hodín.
Záverečná skúška zahŕňa písomný záverečný test s požadovanou úspešnosťou minimálne 75 % a tiež predloženie tvojho vlastného vypracovaného projektu lesnoterapeutického programu. Na kurze ťa to všetko naučíme.
Po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky sa staneš členom Slovenskej asociácie lesného kúpeľa, ktorá ti bude naďalej poskytovať podporu, potrebnú pomoc, rady, ďalšie vzdelávanie i spoločné stretnutia v komunite lesných terapeutov.
Áno, napríklad prostredníctvom projektu Úradu práce a sociálnych vecí „Zručnosti pre trh práce“. S prípravou žiadosti ti radi pomôžeme.

Vzdelávací program Lesný kúpeľ je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod číslom 3821/2023/42/1. Štátne overenie spôsobilosti vzdelávacej inštitúcie uskutočňovať akreditovaný vzdelávací program na základe splnenia podmienok ustanovených zákonom je teda zárukou štandardov kvality, ktorú v našom kurze nájdeš.

Áno, ak sa spája poskytovanie tejto činnosti s predmetom tvojho podnikania, podnikania tvojho zamestnávateľa alebo slúži zvýšeniu tvojej pracovnej kvalifikácie.
Ak máš ďalšie otázky, neváhaj a napíš nám na lesnykupel@lesnykupel.sk alebo rovno zavolaj na 0918 444 146 🙂
Sme členom