Team lesného kúpeľa

Pri kúpeľoch v lesnej atmosfére vás budú sprevádzať naši certifikovaní terapeuti. Ich lesnícke vzdelanie a skúsenosti ich predurčujú k tomu, aby vám zodpovedali na všetky otázky o živote lesa a jeho zákonitostiach. O tom, čo sa v lese kedy deje a prečo. Naučia vás spoznávať stromy i rastliny, pozorovať zvieratá. S liečivou terapiou lesného kúpeľa vás zoznámia vďaka štúdiu s certifikátom vedúceho kurzov pre lesný kúpeľ. Ich certifikované vzdelanie a prax lesných pedagógov je zárukou nových príjemných zážitkov a lesného poznania. A praktickou fytoterapiou vás prevedú vďaka ďalšiemu akreditovanému vzdelávaniu v oblasti liečenia rastlinami.
 Ľudia na správnom mieste. S láskou k lesu. S láskou k vám.
Berta

Berta

Terapeutka lesného kúpeľa.

Lesníčka.
Lesná pedagogička.
Fytoterapeutka.
Hrdá zakladateľka Sirupárne „Lesný kúpeľ“

Jozef

Jozef

Terapeut lesného kúpeľa.

Lesník.
Lesný pedagóg.
Znalec lesnej zveri.
Nadšený chovateľ tradičného plemena mangalica.