Staň sa lesným terapeutom.

AKREDITOVANÉ VZDELÁVANIE LESNÝ KÚPEĽ

 
  Tento intenzívny vzdelávací program vám umožní organizovať podujatia lesného kúpeľa celkom samostatne, profesionálne a s vášňou.

Na našom kurze sa naučíte samostatne plánovať a úspešne realizovať lesný kúpeľ pre rôzne cieľové skupiny.

 Počas kurzu lesného kúpeľa sa ponoríte do nádhernej atmosféry lesa a naučíte sa sami viesť skupiny, priviesť vašich účastníkov k relaxácii a regenerácii a byť ich sprievodcom pri ich spoznávaní a vnímaní lesa ako zdroj liečivej sily.

Celkový rozsah akreditovaného kurzu Lesný kúpeľ je 70 hodín, spolu v dvoch sústredeniach.

 

 Ako prebieha kurz Lesný kúpeľ

Vzdelávací program Lesný kúpeľ je vhodnou kombináciou získavania teoretických vedomostí a praktických zručností, i vašej individuálnej prípravy počas samoštúdia.

Vzdelávanie prebieha prezenčnou formou na dvoch samostatných sústredeniach:

 1. sústredenie: 9.-11. 9. 2024 v Kaštieli Antonstál
 2. sústredenie: 7.-9. 10. 2024 na Chate Morské oko

 Čo je obsahom kurzu

Vzdelávací program Lesný kúpeľ je rozdelený do piatich predmetových okruhov:

 1. Les ako ekosystém, zákonitosti lesného hospodárstva a ochrany lesa
 2. Teoreticko-metodologické východiská lesného kúpeľa, shinrin yoku
 3. Prínosy lesného kúpeľa a možnosti využitia v praxi
 4. Príprava a tvorba programov lesného kúpeľa
 5. Praktické využitie liečivých účinkov stromov a rastlín pre ľudské zdravie

Učebný obsah je kompaktný, bude pre vás zrozumiteľný a podaný praktický spôsobom. Učenie sa bude zábavné a bude vám prinášať radosť, vedomosti i sebapoznanie, a to bez akéhokoľvek tlaku. Počas kurzu získate nielen kompetencie a zručnosti, ale aj príjemnú dávku sebapoznania a sebadôvery!

 

 Profil absolventa akreditovaného vzdelávacieho programu Lesný kúpeľ

 

Ako absolvent vzdelávacieho programu Lesný kúpeľ budete poznať základné teoreticko-metodologické východiská terapie lesný kúpeľ. Budete schopní definovať terapiu lesný kúpeľ a jej prínosy. Budete vedieť prakticky využívať metódy a postupy terapie lesný kúpeľ. Budete schopní samostatne zostaviť ucelený program terapie lesný kúpeľ a navrhnúť lesnoterapeutickú trasu. Počas akreditovaného kurzu Lesný kúpeľ získate poznatky o lesnom prostredí, o význame lesa pre životné prostredie a pre spoločnosť, spoznáte lesnú faunu a flóru. Budete sa vedieť orientovať v zákonitostiach lesného hospodárstva, budete poznať produkčné i mimoprodukčné funkcie lesa. Získate základné poznatky o praktickom využívaní liečivých účinkov rastlín pre ľudské zdravie a budete ich vedieť aplikovať. A ešte omnoho viac….

Absolvovanie kurzu lesného kúpeľa je viac než len získanie certifikátu. Je to cesta k sebe v láskyplnom prostredí lesa.

Po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky dostane každý účastník kurzu certifikát o absolvovaní akreditovaného vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a stane sa členom Slovenskej asociácie lesného kúpeľa, kde nájde aj potrebné zázemie a všetko ostatné 🙂
Po ukončení kurzu budete schopní sprevádzať menšie alebo väčšie skupiny svojich klientov z radov individuálnych záujemcov alebo organizovaných skupín.

 • Ako ekoturistický sprievodca, profesionál v oblasti lesníctva, životného prostredia, lesný a environmentálny pedagóg, vlastník lesných pozemkov a správca chránených území si rozšírite svoje profesionálne zručnosti, ktoré vám pomôžu pri diverzifikácii aktivít vo vašom povolaní, či podnikaní.
 • Ako prevádzkovateľ hotelov, penziónov a iných zariadení cestovného ruchu budete môcť ponúknuť svojim hosťom fakultatívne programy inovatívneho nemasového ekoturizmu so zameraním na zlepšovanie psychického i fyzického zdravia.
 • Ako odborník na duševné zdravie budete môcť začleniť techniky a zručnosti lesného kúpeľa do svojej klinickej praxe v alternatívnom prostredí.
 • Ako profesionál v oblasti osobnostného rastu, relaxácie, koučingu, meditácie, jógy, či zvládania stresu získate nové možnosti pre kombináciu vašich overených postupov s novými zručnosťami.
 • Ako zdravotník, či pracovník v rehabilitačných alebo kúpeľných centrách si osvojíte aktuálne vedecké poznatky a techniky, na základe ktorých budete môcť vo svojej práci pomáhať svojim pacientom k ľahšiemu a rýchlejšiemu uzdraveniu.
 • Ako pedagóg, sociálny pracovník, či umelec nájdete nové terapeutické prostredia, ktoré posilňujú ľudské väzby, kreativitu a podporujú inklúziu.
 • Ako človek, ktorý hľadá nové profesionálne cesty s rôznymi cieľmi a ktorý chce do svojich ponúk a procesov integrovať nové postupy, objavíte mnoho nového, inovatívneho a pritom takého prirodzeného…

Cena akreditovaného kurzu

Cena akreditovaného vzdelávania Lesný kúpeľ 560,- € je konečná, nie sme platcom DPH.

Cena zahŕňa aj všetky študijné materiály a pomôcky i občerstvenie počas prestávok, ako aj členstvo v Slovenskej asociácii lesného kúpeľa na 1 rok s možnosťou ďalšej spolupráce.

Náklady na ubytovanie a stravu nie sú zahrnuté v cene kurzu.


Miesto pobytu počas akreditovanéhovzdelávania

1. SÚSTREDENIE

Kaštieľ Antonstál  (pondelok 9.september 2024 – streda 11.september 2024)

Kaštieľ Antonstál, z prvej polovice 19.storočia, je situovaný v pokojnom prostredí Bielych Karpát, vzdialený približne 20 km od Trenčína, či 12 km od Nemšovej. Kaštieľ, ktorý stojí uprostred lesov, nám na prvom sústredení poskytne výborné zázemie na teoretickú výučbu vo svojich historických interiéroch, ako aj na praktické vzdelávanie v jeho malebnom okolí. Ubytovaní budeme 2 noci v 2-lôžkových izbách, bez TV, so spoločnými sociálnymi zariadeniami, bez signálu mobilných operátorov, obklopení len pokojnou prírodou 🙂 Pri vzdelávaní nás posilní plná penzia pripravená profesionálmi, vhodná aj pre vegetariánov, bohatá na zeleninu, pestrá a chutná, ako aj pitný režim zostavený z bylinných detoxikačných čajov, limonád a ovocných štiav. Chýbať nebude ani pravidelné malé občerstvenie počas vzdelávania. V areáli je zabezpečené bezplatné parkovanie a signál pre mobilné telefóny je v dosahu 🙂 Cena tohto ubytovania na 2 noci s plnou penziou:  139,- €/ 1 osoba

2. SÚSTREDENIE

Chata Morské oko (pondelok 7.október 2024 – streda 9.október 2024)
Zázemie na druhom sústredení nám poskytne horská chata priamo na brehu jazera v Národnej prírodnej rezervácii v Karpatských bukových pralesoch zapísaných v zozname Svetového prírodného dedičstva UNESCO. Približne 40 km od Michaloviec, odrezaní od hluku civilizácie, bez telefónneho signálu, len lesy, prekrásna príroda a trblietajúca sa hladina vody… Ubytovaní budeme 2 noci v 2-lôžkových izbách, bez TV, internetu, so spoločnými sociálnymi zariadeniami, a s prekrásnym výhľadom. Na vzdelávaní nás poteší plná penzia pripravená s láskou zo zdravých surovín, ľahká vyvážená strava bohatá na zeleninu, ovocie, bielkoviny a vlákninu, ako aj bylinné čaje, limonády a ovocné štiavy. Prestávky počas vzdelávania doplní malé občerstvenie a všetko, čo k tomu patrí V areáli je zabezpečené bezplatné parkovanie a signál pre mobilné telefóny je v dosahu 🙂 Cena tohto ubytovania na 2 noci s plnou penziou: 115,- €/ 1 osoba  

FAQ - časté otázky

  • Čo musím spĺňať, aby som sa mohla/mohol prihlásiť do kurzu Lesný kúpeľ?
   Formálnou podmienkou tvojho prijatia na akreditované vzdelávanie Lesný kúpeľ je minimálne stredoškolské vzdelanie.

 

  • Potrebujem predchádzajúce znalosti, aby som sa mohla/mohol prihlásiť do kurzu Lesný kúpeľ?
   Nie, jediným predpokladom je ukončené stredoškolské vzdelanie a tvoja láska k lesu a k človeku. Všetko ostatné sa na kurze naučíš.

 

  • Potrebujem byť fyzicky zdatný, aby som sa mohol stať terapeutom lesného kúpeľa?
   Pri lesnom kúpeli sa budeš pohybovať prevažne veľmi pomaly. Pohyb prebieha v lese, ale lesný kúpeľ je vhodný aj pre osoby so špeciálnymi potrebami, preto ho zvládneš aj s minimálnou fyzickou kondíciou a nepotrebuješ žiadnu osobitnú fyzickú prípravu.

 

  • Môžem vzdelávanie alebo jeho časť absolvovať aj on-line formou?
   Celý kurz Lesný kúpeľ prebieha výhradne prezenčne. Je to tak jednoducho o mnoho lepšie.

 

  • Aké sú predpoklady pre vykonanie mojej záverečnej skúšky?
   Podmienkou vykonania záverečnej skúšky je účasť na 90% zo 70 hodín výučby. Môžeš teda vymeškať maximálne 7 hodín. Ale aj to by bola škoda…

 

  • Ako prebieha záverečná skúška?
   Záverečná skúška zahŕňa písomný záverečný test s požadovanou úspešnosťou minimálne 75% a tiež predloženie tvojho vlastného vypracovaného projektu lesnoterapuetického programu. Na kurze ťa to všetko naučíme 🙂

 

  • Ako budem postupovať po ukončení kurzu a získaní certifikátu:
   Po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky sa staneš členom Slovenskej asociácie lesného kúpeľa, ktorá ti bude naďalej poskytovať podporu, potrebnú pomoc, rady, ďalšie vzdelávanie i spoločné stretnutia v komunite lesných terapeutov 🙂

 

  • Môžem kurzovné uhradiť aj z nejakých projektov?
   Áno, napríklad prostredníctvom projektu Úradu práce a sociálnych vecí „Zručnosti pre trh práce“. S prípravou žiadosti ti radi pomôžeme 🙂

 

  • Čo to znamená, že kurz je akreditovaný?
   Vzdelávací program Lesný kúpeľ je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod číslom 3821/2023/42/1. Štátne overenie spôsobilosti vzdelávacej inštitúcie uskutočňovať akreditovaný vzdelávací program na základe splnenia podmienok ustanovených zákonom je teda zárukou štandardov kvality, ktorú na našom kurze nájdeš!

 

  • Môžem si z daní odpočítať náklady na vzdelávanie v akreditovanom kurze terapeuta lesného kúpeľa?
   Áno, ak sa spája poskytovanie tejto činnosti s predmetom tvojho podnikania, podnikania tvojho zamestnávateľa alebo slúži zvýšeniu tvojej pracovnej kvalifikácie.

 

 • Mám inú otázku!
  Ak máš ďalšie otázky, neváhaj a napíš nám na lesnykupel@lesnykupel.sk alebo rovno zavolaj na 0918 444 146  🙂