Spoznajte nás

Lesný kúpeľ > Spoznajte nás

Spoznajte nás
Ľudia na správnom mieste. S láskou k lesu. S láskou k vám.

Pri kúpeľoch v lesnej atmosfére vás budú sprevádzať naši certifikovaní terapeuti. Ich lesnícke vzdelanie a skúsenosti ich predurčujú k tomu, aby vám zodpovedali na všetky otázky o živote lesa a jeho zákonitostiach. O tom, čo sa v lese kedy deje a prečo. Naučia vás spoznávať stromy i rastliny, pozorovať zvieratá. S liečivou terapiou lesného kúpeľa vás zoznámia vďaka štúdiu s certifikátom vedúceho kurzov pre lesný kúpeľ. Ich certifikované vzdelanie a prax lesných pedagógov je zárukou nových príjemných zážitkov a lesného poznania. A praktickou fytoterapiou vás prevedú vďaka ďalšiemu akreditovanému vzdelávaniu v oblasti liečenia rastlinami. Založili Slovenskú asociáciu lesného kúpeľa a dnes vyučujú nové generácie lesných terapeutov na Slovensku.

Berta
TERAPEUTKA LESNÉHO KÚPEĽA

Lesníčka
Lesná pedagogička
Fytoterapeutka
Hrdá zakladateľka Sirupárne „Lesný kúpeľ“
Jozef
TERAPEUT LESNÉHO KÚPEĽA

Lesník
Lesný pedagóg
Znalec lesnej zveri
Nadšený chovateľ tradičného plemena mangalica
Chcete sa nás niečo opýtať?