Terra Incognita

Sme partner programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita

Vo veľmi príjemnej spolupráci s ľuďmi z Košického samosprávneho kraja a organizácie Košice región turizmus a s významnou finančnou podporou z ich grantového programu Terra Incognita s radosťou realizujeme výstavbu trasy pre terapiu LESNÝ KÚPEĽ. A to prvej na Slovensku! Program Terra Incognita je už jedenásť rokov samostatným programom Košického samosprávneho kraja pre podporu rozvoja cestovného ruchu. V rámci tohto skvelého programu sa darí propagovať atrakcie kraja, podporovať inovatívne myšlienky v regióne a ponúkať nové, špecifické formy cestovného ruchu. Terra Incognita, teda Krajina nespoznaná pomáha objavovať mnoho nového a nepoznaného, ponúka nové príbehy krajiny a ľudí, ktorí v nej žijú a tvoria. Krajina nespoznaná ponúka nepoznané miesta, nepoznané zážitky. Je preto pre nás cťou môcť byť súčasťou tohto programu a byť s pomocou Terra Incognita prví na Slovensku práve v našom regióne. Stali sme sa úspešným žiadateľom dotácie z programu Terra Incognita 2020 a napriek vírusovým prekážkam ideme spoločne vpred! A práve úplne nové (pre všetkých tiež nepoznané) okolnosti, ktoré nás v podobe korona vírusu postretli, nám ukazujú, že terapia Lesný kúpeľ prišla práve v tom správnom čase. Lesný kúpeľ je v slovenskom prostredí úplne nový, inovatívny produkt ekologického turizmu. Je to druh aktivity, ktorá prináša každému človeku mnohé zdravotné benefity, zvyšuje jeho environmentálne poznanie, ekologické cítenie, ako aj vzťah k trvalej udržateľnosti. Lesný kúpeľ je terapia, na ktorej účastníkov sprevádza certifikovaný lesný terapeut, vedúci kurzov lesného kúpeľa. Pri riadenom vnímaní lesa s podporou lesného terapeuta sa človek učí opäť vnímať les ako prirodzené prostredie a pomocou terapeutických techník, ako sú dýchacie cvičenia, všímavosť, vnímanie okamihu a miesta, cielená chôdza, či relaxácia a meditácia, v plnej miere využije jeho pozitívne zdravotné pôsobenie. Ďalším prvkom lesného kúpeľa je prírodná liečba, kde naučíme účastníkov citlivo a trvalo udržateľne využívať rastlinné liečivá z prírody, vyrobiť si z dostupných rastlín masti, tinktúry, oleje či sirupy a používať ich.

Pre naplnenie našich projektových zámerov sme sa spojili s miestnou komunitou, vytvorili sme partnerstvo so súkromným vlastníkom lesných pozemkov v blízkosti Vinianskeho jazera, LESY VINNÉ, s.r.o., ktorý súhlasil s dlhodobým využívaním jeho pozemkov na ekoturistické aktivity.

V rámci projektu sme vybudovali dva lesnoterapeutické okruhy, na ktorých realizujeme terapiu lesného kúpeľa. Na týchto trasách je vybudovaná infraštruktúra nenarušujúca lesné prostredie, lesnoterapeutické chodníky s oddychovými miestami. Na jednom okruhu je ohnisko s miestami na sedenie, na druhom okruhu drevený prístrešok s ohniskom a miestami na sedenie pre 15 účastníkov, aj so stolíkmi, pre aktivity lesnej terapie a fytoterapie. Tieto oddychové miesta využívame pre chvíle s praktickou fytoterapiou, pri sprostredkovaní praktických aj teoretických vedomostí z oblasti lesnej terapie, environmentalistiky a zdravého životného štýlu. Účastníci lesnej terapie si môžu zaznamenávať získané informácie, poznatky, či kresby do novej edukačnej príručky, ktorej jedna časť obsahuje čisté listy slúžiace na tento účel. Ohnisko je tiež miestom spoločného oddychu a občerstvenia počas terapií. Na trase sú lavičky, drevený xylofón a infopointy s jednoduchými informáciami a návodmi na lesný kúpeľ. V rámci prípravy projektu boli tiež vyškolení noví lesní terapeuti, ktorí získali certifikát Vedúci kurzov pre lesný kúpeľ.

Na lesnoterapeutických trasách poskytujú naši certifikovaní lesní terapeuti pravidelne lesný kúpeľ, ale tiež praktickú fytoterapiu, pre jednotlivcov, skupiny, pracovné tímy, či seniorov, ale i lesnú pedagogiku pre deti, počas celého roka.

Stačí prísť a vychutnávať a spoznávať liečivú silu lesa a urobiť niečo pre svoje zdravie.

 

Slávnostné otvorenie projektu: 8. august 2020

Ukončenie projektu: 31.október 2020

Udržateľnosť projektu: 3 roky od ukončenia projektu

Žiadateľ: Občianske združenie Lesná pedagogika

Výška dotácie: 12.013,- €